You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Privacyverklaring Vrouwen In Business

Vrouwen In Business verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. In deze privacyverklaring lees je hoe Vrouwen In Business de privacy in acht neemt.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Gebruik Persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden. Vrouwen In Business bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is. Vrouwen in Business verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Vrouwen in Business gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. De toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verstrekt aan personen die daartoe bevoegd zijn om hun taken uit te kunnen voeren. Ook verwerkt Vrouwen In Business niet meer gegevens dat noodzakelijk is. Vrouwen In Business neemt passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van jouw partnerschap. In sommige gevallen is jouw toestemming nodig voor verwerking van jouw persoonsgegevens. Er wordt je dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, wordt je daarover geïnformeerd. Je bent te allen tijde vrij om de toestemming te verlenen of te weigeren. Als je weigert wordt je nog steeds gewoon geholpen. Als je wel toestemming geeft, mag je deze weer intrekken wanneer je wilt.